Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tadeusza Wizłę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KORNIK. FIRMA STOLARSKA. PRODUKCJA I USŁUGI. TADEUSZ WIZŁA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadanie pytanie.

Tadeusz Wizła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KORNIK. FIRMA STOLARSKA. PRODUKCJA I USŁUGI. TADEUSZ WIZŁA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, adres: ul. Nowa 14, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 7780024705 (dalej: Przedsiębiorca) informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może Pani/Pan wnieść również skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach Przedsiębiorca ma prawo przekazać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, aby mogła obsłużyć zapytanie. Przedsiębiorca może przekazać dane osobom przez nią upoważnionym, swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki (tj. obsłużyć zapytanie), innym odbiorcom danych np. obsłudze IT. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą/ nie będą profilowane.